1

Projekt Mladé Čunovo

Mladé Čunovo je pozemkový rezidenčný development v mestskej časti Bratislava-Čunovo, ktorý nadväzuje na zastavanú časť obce. Zahŕňa spolu 22 hektárov, z ktorých cca 13 ha je v rozvojovom území a cca 9 hektárov v území definovanom v územnom pláne ako stabilizované územie – orná pôda.

V súčasnosti sme začali
prípravu na druhej etape projektu

viac informácií »

AKTUÁLNE 14. 1. 2014

Ďalšie pozemky v rozvojovom území na predaj: 2,7 ha

Funkčné využitie: individuálna bytová výstavba a občianska vybavenosť Súčasný stav: na území rieši developer Mladé Čunovo jednoduché…

viac informácií »

ANKETA január 2014

Myslíte si, že investorom ponúknutých 500-tisíc EUR do verejnej infraštruktúry – výstavba materskej školy ako dar pre mestskú časť – bude pre obec prínosom?

Celkový počet hlasov 1365

hlasovanie/archív ankiet »